W czym możemy Ci pomóc? 71 781 22 01

Projekt Empowering Underground Laboratories Network Usage (EUL) wystartował!

Projekt Empowering Underground Laboratories Network Usage (EUL) wystartował!

Na początku bieżącego roku został uruchomiony projekt EUL będący kontynuacją realizowanego w latach 2017-2020 projektu Baltic Sea Underground Innovation Network, którego celem było opracowanie i rozwinięcie oferty usługowej podziemnych laboratoriów dla Regionu Morza Bałtyckiego.

Koordynatorem projektu EUL, finansowanego przez InterregBSR jest Uniwersytet Oulu, natomiast w skład konsorcjum projektowego wchodzą jednostki naukowe, badawczo-rozwojowe w tym KGHM CUPRUM a także przedstawiciele przemysłu z Polski, Finlandii, Niemiec, Szwecji, Litwy, Estonii oraz Rosji.

Jak zaznacza, Krzysztof Fuławka – kierownik projektu w KGHM CUPRUM, głównym celem projektu EUL jest przetestowanie opracowanych koncepcji biznesowych i usługowych dla istniejącej sieci podziemnych laboratoriów oraz dla zainteresowanych jednostek z poza konsorcjum. Wszystkie działania realizowane w ramach projektu będą wspierane przez Europejskie Stowarzyszenie Podziemnych Laboratoriów oraz szereg instytucji naukowych
z Europy i Azji. Dzięki dużej aktywności w zakresie rozpowszechniania wyników projektu, liczymy na wyraźne zwiększenie zainteresowania tematyką zagospodarowania wyrobisk pogórniczych np. do celów naukowych, wśród przedstawicieli branży górniczej i lokalnych jednostek samorządowych
.

Prace KGHM CUPRUM w ramach projektu EUL będą obejmowały udział w dwóch pakietach roboczych, tj. WP 2 – Platforma innowacji oraz WP 4 – Rozpowszechnianie wyników
i badanie zasięgu rynkowego w ramach, których planuje się rozwinięcie narzędzia internetowego WBT (Web-Based-Tool) oraz rozpowszechnianie wyników badań i analiz uzyskanych w ramach projektu.

Szczegóły dot. projektu EUL oraz Europejskiego Stowarzyszenia Podziemnych Laboratoriów są dostępne na stronie: https://undergroundlabs.network