W czym możemy Ci pomóc? 71 781 22 01

Projekt KGHM CUPRUM dla unikatowego obiektu podziemnego

Projekt KGHM CUPRUM dla unikatowego obiektu podziemnego

KGHM CUPRUM Sp. z o.o. CBR od wielu lat realizuje prace na rzecz obiektów dziedzictwa górniczego – w tym słynnej Kopalni Soli „Wieliczka” oraz innych, mniej znanych lecz posiadających istotną wartość historyczną i znaczny potencjał turystyczny obiektów pogórniczych Dolnego Śląska. W naszej Spółce prowadzone są także działania dotyczące adaptacji do celów turystycznych innego rodzaju obiektów podziemnych takich jak Jaskinia Niedźwiedzia.

Nasza „przygoda” w tym unikatowym w skali kraju obiekcie rozpoczęła się na początku lat 70. XX w., kiedy to ówczesne Zakłady Badawcze i Projektowe Miedzi Cuprum opracowały projekt udostępnienia dostępnych obecnie do zwiedzania partii Jaskini Niedźwiedziej.

Wiele lat później, w 2018 r., na zlecenie gminy Stronie Śląskie, opracowana została pod kierunkiem dr hab. inż. Macieja Madziarza z Zakładu Górnictwa KGHM CUPRUM koncepcja projektowa rozwiązań techniczno-budowlanych przedsięwzięcia mającego na celu udostępnienia dla ruchu turystycznego nowoodkrytych partii Jaskini Niedźwiedziej w Kletnie (tzw. „Partii Mastodonta”). Specjaliści z KGHM CUPRUM przygotowali także Raport o Oddziaływaniu na Środowisko dla planowanego przedsięwzięcia, na podstawie którego Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska wydał decyzję środowiskową umożliwiającą rozpoczęcie prac w Jaskini i jej otoczeniu.

Podczas gdy władze gminy Stronie Śląskie zabiegają o pozyskanie środków finansowych na realizację ww. projektu inwestycyjnego, KGHM CUPRUM przygotowało jego założenia i zaplanowało przebieg nowej trasy turystycznej na terenie Jaskini, która będzie mieć około kilometra długości, a jej największą atrakcją będzie wspaniała Sala Mastodonta.

Proponowany przebieg trasy w uproszczonym planie jaskini

Partie Mastodonta (fot. Szymon Kostka)

Projekt charakteryzował będzie pro-społeczny i pro-środowiskowy charakter – mówi dr hab. inż. Maciej Madziarz, kierownik Zakładu Górnictwa w KGHM CURPUM – Zasadniczo będzie on polegał na wykonaniu wyrobisk łączących trudno dostępne, rozległe części jaskini z powierzchnią (wraz z portalami wejściowym i wyjściowym). Planuje się także wykonanie odpowiednio przygotowanej i zabezpieczonej podziemnej trasy turystycznej, z uwzględnieniem wszelkich wymagań niezbędnych dla bezpiecznego prowadzenia ruchu zwiedzających, w tym przede wszystkim w zakresie stateczności udostępnianych turystom partii jaskini, ich przewietrzania, oświetlenia, występujących zagrożeń – dodaje dr Madziarz.     

Kluczowym czynnikiem determinującym możliwość prowadzenia inwestycji, jest położenie obszaru projektowanej inwestycji w granicach obszarów chronionych, tj. rezerwatu przyrody „Jaskinia Niedźwiedzia”, obszaru Natura 2000 „Góry Bialskie i masyw Śnieżnika” oraz „Śnieżnickiego Parku Krajobrazowego”. Jaskinia w Kletnie jest wyjątkowa nie tylko ze względu na niezwykle bogatą szatę naciekową. To także miejsce hibernowania jednej z największych w kraju kolonii nietoperzy, a także największym zimowiskiem Nocka Orzęsionego (Myotis emarginatus). Dlatego też w koncepcji prac technicznych zmierzających do udostępnienia nowoodkrytych partii Jaskini Niedźwiedziej do ruchu turystycznego oraz późniejszego użytkowania utworzonej podziemnej trasy turystycznej priorytetowym założeniem jest ochrona jaskini i zachowanie jej w możliwie najmniej zmienionym stanie.

KGHM CUPRUM posiada doświadczenie w prowadzeniu tego typu projektów inwestycyjnych. Przykładem m.in. jest wykonana z naszym udziałem i oddana do użytku w 2012 r. podziemna trasa turystyczna w Krobicy „Śladami dawnego górnictwa kruszców” – podkreśla Radosław Pilut Prezes Zarządu KGHM CUPRUM. Realizacja podstawowych celów przedsięwzięcia projektowanego dla Jaskini Niedźwiedziej, zarówno rekreacyjno-wypoczynkowych, środowiskowych jak i edukacyjno-naukowych, przyczyni się do rozwoju produktów i usług turystycznych, aktywizacji lokalnej społeczności oraz rozwoju społeczno-gospodarczego regionu – dodaje Prezes.

W przypadku zrealizowania projektowanych prac, rozbudowany w stosunku do stanu obecnego obiekt turystyczny „Jaskinia Niedźwiedzia” w Kletnie miałby szanse stać się znaczącym ośrodkiem edukacyjnym w zakresie speleologii i ochrony środowiska (głównie nietoperzy) oraz centrum informacji turystycznej w tym rejonie.

https://wroclaw.tvp.pl/56074853/nowa-trasa-turystyczna-w-jaskini-niedzwiedziej

https://24klodzko.pl/gmina-stronie-slaskie-stara-sie-o-dofinansowanie-do-duzej-inwestycji-w-jaskini-niedzwiedziej/