W czym możemy Ci pomóc? 71 781 22 01

Projekt KGHM CUPRUM dla unikatowego obiektu podziemnego

Projekt KGHM CUPRUM dla unikatowego obiektu podziemnego

Projekt KGHM CUPRUM dla unikatowego obiektu podziemnego
Elektra Charalambidu

KGHM CUPRUM Sp. z o.o. CBR od wielu lat realizuje prace na rzecz obiektów dziedzictwa górniczego – w tym słynnej Kopalni Soli „Wieliczka” oraz innych, mniej znanych lecz posiadających istotną wartość historyczną i znaczny potencjał turystyczny obiektów pogórniczych Dolnego Śląska. W naszej Spółce prowadzone są także działania dotyczące adaptacji do celów turystycznych innego rodzaju obiektów podziemnych takich jak Jaskinia Niedźwiedzia.

Nasza „przygoda” w tym unikatowym w skali kraju obiekcie rozpoczęła się na początku lat 70. XX w., kiedy to ówczesne Zakłady Badawcze i Projektowe Miedzi Cuprum opracowały projekt udostępnienia dostępnych obecnie do zwiedzania partii Jaskini Niedźwiedziej.

Wiele lat później, w 2018 r., na zlecenie gminy Stronie Śląskie, opracowana została pod kierunkiem dr hab. inż. Macieja Madziarza z Zakładu Górnictwa KGHM CUPRUM koncepcja projektowa rozwiązań techniczno-budowlanych przedsięwzięcia mającego na celu udostępnienia dla ruchu turystycznego nowoodkrytych partii Jaskini Niedźwiedziej w Kletnie (tzw. „Partii Mastodonta”). Specjaliści z KGHM CUPRUM przygotowali także Raport o Oddziaływaniu na Środowisko dla planowanego przedsięwzięcia, na podstawie którego Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska wydał decyzję środowiskową umożliwiającą rozpoczęcie prac w Jaskini i jej otoczeniu.

Podczas gdy władze gminy Stronie Śląskie zabiegają o pozyskanie środków finansowych na realizację ww. projektu inwestycyjnego, KGHM CUPRUM przygotowało jego założenia i zaplanowało przebieg nowej trasy turystycznej na terenie Jaskini, która będzie mieć około kilometra długości, a jej największą atrakcją będzie wspaniała Sala Mastodonta.

Proponowany przebieg trasy w uproszczonym planie jaskini

Partie Mastodonta (fot. Szymon Kostka)

Projekt charakteryzował będzie pro-społeczny i pro-środowiskowy charakter – mówi dr hab. inż. Maciej Madziarz, kierownik Zakładu Górnictwa w KGHM CURPUM – Zasadniczo będzie on polegał na wykonaniu wyrobisk łączących trudno dostępne, rozległe części jaskini z powierzchnią (wraz z portalami wejściowym i wyjściowym). Planuje się także wykonanie odpowiednio przygotowanej i zabezpieczonej podziemnej trasy turystycznej, z uwzględnieniem wszelkich wymagań niezbędnych dla bezpiecznego prowadzenia ruchu zwiedzających, w tym przede wszystkim w zakresie stateczności udostępnianych turystom partii jaskini, ich przewietrzania, oświetlenia, występujących zagrożeń – dodaje dr Madziarz.     

Kluczowym czynnikiem determinującym możliwość prowadzenia inwestycji, jest położenie obszaru projektowanej inwestycji w granicach obszarów chronionych, tj. rezerwatu przyrody „Jaskinia Niedźwiedzia”, obszaru Natura 2000 „Góry Bialskie i masyw Śnieżnika” oraz „Śnieżnickiego Parku Krajobrazowego”. Jaskinia w Kletnie jest wyjątkowa nie tylko ze względu na niezwykle bogatą szatę naciekową. To także miejsce hibernowania jednej z największych w kraju kolonii nietoperzy, a także największym zimowiskiem Nocka Orzęsionego (Myotis emarginatus). Dlatego też w koncepcji prac technicznych zmierzających do udostępnienia nowoodkrytych partii Jaskini Niedźwiedziej do ruchu turystycznego oraz późniejszego użytkowania utworzonej podziemnej trasy turystycznej priorytetowym założeniem jest ochrona jaskini i zachowanie jej w możliwie najmniej zmienionym stanie.

KGHM CUPRUM posiada doświadczenie w prowadzeniu tego typu projektów inwestycyjnych. Przykładem m.in. jest wykonana z naszym udziałem i oddana do użytku w 2012 r. podziemna trasa turystyczna w Krobicy „Śladami dawnego górnictwa kruszców” – podkreśla Radosław Pilut Prezes Zarządu KGHM CUPRUM. Realizacja podstawowych celów przedsięwzięcia projektowanego dla Jaskini Niedźwiedziej, zarówno rekreacyjno-wypoczynkowych, środowiskowych jak i edukacyjno-naukowych, przyczyni się do rozwoju produktów i usług turystycznych, aktywizacji lokalnej społeczności oraz rozwoju społeczno-gospodarczego regionu – dodaje Prezes.

W przypadku zrealizowania projektowanych prac, rozbudowany w stosunku do stanu obecnego obiekt turystyczny „Jaskinia Niedźwiedzia” w Kletnie miałby szanse stać się znaczącym ośrodkiem edukacyjnym w zakresie speleologii i ochrony środowiska (głównie nietoperzy) oraz centrum informacji turystycznej w tym rejonie.

https://wroclaw.tvp.pl/56074853/nowa-trasa-turystyczna-w-jaskini-niedzwiedziej

https://24klodzko.pl/gmina-stronie-slaskie-stara-sie-o-dofinansowanie-do-duzej-inwestycji-w-jaskini-niedzwiedziej/