W czym możemy Ci pomóc? 71 781 22 01

Projekt SIMS nabiera rozpędu

Projekt SIMS nabiera rozpędu

Projekt SIMS nabiera rozpędu
developer2017

Horyzont 2020 to największy program badawczo-rozwojowy w historii Unii Europejskiej. Zakłada, że w ciągu 7 lat prywatne inwestycje zostaną dofinansowane kwotą aż 80 miliardów euro. Nasza Spółka realizuje w jego ramach m.in. projekt SIMS, którego celem jest opracowanie, walidacja i wdrożenie nowych technologii i rozwiązań dla przemysłu górniczego. W celu omówienia postępów prac, w naszej wrocławskiej siedzibie oraz w kopalni Polkowice-Sieroszowice gościliśmy ostatnio przedstawicieli naszych zagranicznych konsorcjantów.

SIMS to angielski akronim powstały ze słów „Sustainable Intelligent Mining Systems”,  które dość luźno przetłumaczono na język polski jako „Inteligentne kierowanie produkcją w górnictwie podziemnym”. Kryje się za nim niebagatelny kapitał w wysokości 16 milionów euro oraz 13 firm górniczych, dostawców innowacyjnych technologii oraz renomowanych uczelni wyższych. Ta mieszanka zasobów i wiedzy ma przynieść dalszy rozwój cyfryzacji i automatyzacji procesów wydobycia złóż położonych na dużych głębokościach, co z kolei powinno przełożyć się na wzrost bezpieczeństwa prowadzonych robót górniczych, ograniczenie emisji substancji szkodliwych do atmosfery oraz zwiększenie efektywności pracy. Prace KGHM Cuprum dotyczą możliwości wykorzystania strzelań grupowych dla celów maksymalizacji ich efektu w aspekcie profilaktyki tąpaniowej. Chodzi mianowicie o to, aby opracować i wdrożyć takie metryki strzelań grupowych, które – poprzez zjawisko interferencji postrzałowych fal sejsmicznych – byłyby w stanie doprowadzić lokalnie do uzyskania efektu wzmocnienia fali, a tym samym, istotnego zwiększenia możliwości prowokowania odprężeń w eksploatowanym górotworze.

Obecnie dążymy do przetestowania naszych rozwiązań w warunkach dołowych jednej z kopalń KGHM. Prace te powinny zakończyć się serią demonstracji opracowanej przez nas metody. Otrzymaliśmy już zgodę Dyrektora Naczelnego ds. Górnictwa KGHM na przeprowadzenie prób ruchowych proponowanych przez nas rozwiązań technicznych – mówi Piotr Mertuszka, Zastępca Kierownika Zakładu Mechaniki Górotworu, a zarazem Kierownik Projektu z ramienia KGHM Cuprum. – Myślę, że na pierwszą serię badań będziemy gotowi pod koniec 2018 roku – dodaje.

Podczas dwudniowej wizyty na Dolnym Śląsku odbyło się spotkanie komitetu sterującego projektu SIMS, odpowiadającego za kontrolę i podejmowanie strategicznych decyzji. Nasi partnerzy przedstawili postępy w realizacji prac w ramach poszczególnych pakietów roboczych i debatowali nad celami, które chcą osiągnąć w ciągu najbliższych miesięcy. Dzięki uprzejmości KGHM Polska Miedź S.A., nasi goście mieli również okazję zapoznać się z procesem eksploatacji złóż rud miedzi i soli kamiennej w kopalni Polkowice-Sieroszowice.

Po więcej informacji na temat projektu SIMS mogą Państwo sięgnąć na stronie internetowej: http://www.simsmining.eu/