W czym możemy Ci pomóc? 71 781 22 01

Promocja projektu TrainESEEv.2 na RawMat2023

Promocja projektu TrainESEEv.2 na RawMat2023

W dniach 28.08-02.09.2023 r. w Atenach odbyła się druga międzynarodowa konferencja RawMat2023 – the 2nd International Conference on Raw Materials and Circular Economy, zorganizowana przez Politechnikę Narodową w Atenach (National Technical University of Athens) oraz Grecką Izbę Techniczną (Technical Chamber of Greece).

Tematyka konferencji obejmowała szeroki zakres zagadnień związanych z przemysłem surowcowym, w tym strategie dotyczące dostaw surowców krytycznych, eksploracji, wydobycia, przeróbki minerałów, metalurgii, energii, recyklingu, przemysłu 4.0 z naciskiem na kwestie związane z zieloną transformacją. Wydarzenie zgromadziło ponad 450 delegatów z 31 krajów.

W tegorocznym RawMat2023 – KGHM CUPRUM sp. z o.o. – Centrum Badawczo-Rozwojowe zaprezentowało wyniki projektu TrainESSE v.2. Training the trainers in East and Southeast Europe, finansowanego przez EIT RawMaterials. W ramach projektu Agnieszka Urbańska-Ciszek i Malwina Kobylańska z Działu Dotacji i Projektów Dofinansowanych, opracowały i zrealizowały program warsztatów dla kadry naukowej 6 europejskich uczelni wyższych, mających na celu praktyczne szkolenie w zakresie transferu nauki do biznesu pn. „Science to Business”.

Agnieszka Urbańska-Ciszek z prezentacją pt. „Program for achieving progress in transfer the science to business developed within teaching project for staff at Eastern and Southeastern European universities”

 

 

 

 

 

 

 

Program ten, stanowi jeden z czterech modułów szkoleniowych TrainESEEv.2, który obecnie jest na etapie wdrażania do praktyki akademickiej wybranych uczelni wyższych Europy Wschodniej i Południowo-Wschodniej (Acceleration Program). Daje on uczestnikom – wykładowcom, naukowcom i studentom możliwość zrozumienia kluczowych pojęć związanych z transferem technologii oraz ich praktycznego zastosowania w procesie komercjalizacji wyników prac B&R oraz innowacji naukowych.

Agnieszka Urbańska-Ciszek z prof. Sibila Borojević Šoštarić, kierownikiem projektu TrainESEEv.2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ponadto w ramach panelu „Edukacja” zaprezentowano wyniki programu „Science to Business”, omówiono znaczenie kształcenia studentów i przyszłych pracowników sektora górniczego oraz zagadnienia zapewnienia dostaw i wykorzystania surowców krytycznych w Europie. Podkreślono rolę europejskich uczelni w kształceniu przyszłych inżynierów i geologów, przedstawiono nowe możliwości i narzędzia pedagogiczne wykorzystywane na uczelniach technicznych, a także znaczenie różnorodności i integracji dla zwiększania potencjału absolwentów kierunków związanych z branżą surowcową.

Podczas wydarzenia omówiono także wyniki innego projektu finansowanego ze źródeł EIT RawMaterials – TIMREX T-kształtny program studiów magisterskich dla innowacyjnej eksploracji / T-Shaped Master Programme for Innovative Mineral Resource Exploration, również realizowanego w KGHM CUPRUM sp. z o.o. – CBR.

Więcej informacji o projekcie TrainESEEv.2 na stronie https://trainesee2.eu/