W czym możemy Ci pomóc? 71 781 22 01

Przedstawiciele KGHM CUPRUM na spotkaniu inaugurującym rozpoczęcie nowej inwestycji w Jaskini Niedźwiedziej

Przedstawiciele KGHM CUPRUM na spotkaniu inaugurującym rozpoczęcie nowej inwestycji w Jaskini Niedźwiedziej

W piątek, 10 marca br. przedstawiciele KGHM CUPRUM w osobach Pana Radosława Piluta – Prezesa Zarządu i Macieja Madziarza – Kierownika Zakładu Górnictwa, wzięli udział w uroczystym spotkaniu z okazji podpisania umowy na realizację inwestycji pn. „Udostępnienie nowych partii Jaskini Niedźwiedziej w Kletnie (Partie Mastodonta) dla ruchu turystycznego” zawartej pomiędzy Strońskim Parkiem Aktywności „Jaskinia Niedźwiedzia” Sp. z o.o., którą reprezentowała Pani Prezes Renata Nowak a wykonawcą – firmą Skoczeń, reprezentowaną przez Pana Marcina Skocznia.

Obecność przedstawicieli naszej Spółki nie była przypadkowa, ponieważ od szeregu lat KGHM CUPRUM jest zaangażowane w działania mające na celu udostepnienie tzw. Partii Mastodonta do ruchu turystycznego.

Już w 2016 r., we współpracy z działającą w KGHM CUPRUM Fundacją dla Dolnośląskiego Klastra Surowcowego opracowane zostało „Studium wykonalności dla udostępnienia do ruchu turystycznego nowo odkrytych partii Jaskini Niedźwiedziej w Kletnie – tzw. „Partii Mastodonta” – inwestycji o potencjalnie istotnym znaczeniu nie tylko w skali turystyki Dolnego Śląska, ale Polski i Europy – z uwagi na wyjątkowy charakter Jaskini Niedźwiedziej w Kletnie. Istniejące uwarunkowania lokalne determinują w zasadzie jedyny możliwy, perspektywiczny kierunek rozwoju gospodarczego gminy Stronie Śląskie, jakim jest rozwój turystyki (międzynarodowej, krajowej, międzyregionalnej i regionalnej) – projekt charakteryzował więc będzie pro-społeczny i pro-środowiskowy charakter.

Następnie, w roku 2018, w Zakładzie Górnictwa KGHM CUPRUM opracowana została koncepcja udostępnienia nowoodkrytych partii Jaskini Niedźwiedziej w Kletnie tzw. „Partii Mastodonta” dla ruchu turystycznego, uwzględniająca zapewnienie maksymalnej ochrony środowiska przyrodniczego zarówno na powierzchni, jak i w przewidzianej do zwiedzania części jaskini. Opracowano i zaprezentowano koncepcję udostępnienia nowoodkrytych partii Jaskini Niedźwiedziej w Kletnie, obejmującą koncepcję utworzenia podziemnej trasy turystycznej w Jaskini Niedźwiedziej pn.: „Partie Mastodonta”, koncepcję zagospodarowania terenu oraz rozbudowy budynku wejściowego do Jaskini Niedźwiedziej.

Przedstawione rozwiązania zostały dostosowane do autorskiej koncepcji udostępnienia Partii Mastodonta Jaskini Niedźwiedziej, opracowanej przez odkrywców tych części jaskini, badaczy-speleologów, pana Szymona Kostkę i panią Annę Haczek (2014 r.) oraz „Studium wykonalności zamierzenia inwestycyjnego: Budowa szlaku turystycznego w Jaskini Niedźwiedziej „Partie Mastodonta”, opracowane przez interdyscyplinarny zespół autorów pod kierownictwem dr inż. Macieja Madziarza (2016 r.).

Ponadto w Zakładzie Ochrony Środowiska naszej Spółki opracowany został raport pn. „Ocena oddziaływania na  obszar natura 2000 Góry Bialskie i Grupa Śnieżnika przedsięwzięcia pn.: Budowa szlaku turystycznego w Jaskini Niedźwiedziej – Partie Mastodonta wraz z infrastrukturą turystyczną, tj.  ścieżką komunikacyjną  do wejścia i wyjścia  z trasy oraz rozbudową  pawilonu obsługi ruchu turystycznego”, na podstawie którego Zespół Opiniodawczo-Doraczy Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu uzgodnił warunki realizacji planowanego przedsięwzięcia.

Można więc śmiało stwierdzić, że KGHM CUPRUM Sp. z o.o. CBR odegrało kluczową rolę w dotychczasowych działaniach, zmierzających do udostępnienia do ruchu turystycznego nowo odkrytych partii Jaskini, w szczególności poprzez opracowanie koncepcji rozwiązań technicznych, spełniających surowe wymagania ochrony środowiska Jaskini i jej otoczenia” – podkreśla dr hab. inż. Maciej Madziarz.

Będzie to największa w historii gminy Stronie Śląskie inwestycja – przy rocznym budżecie gminy na poziomie 50 mln zł, pochłonie ona 38 mln zł, a zakres i poziom skomplikowania prac kilkukrotnie przewyższy uważaną do tej pory za największe wyzwanie budowę wieży na Śnieżniku.

Jeśli wszystko pójdzie po myśli wykonawcy, Salę Mastodonta będzie można odwiedzać za cztery lata. Zwiedzający dostaną całkiem nową, drugą trasę o długości około 850 m, której przejście będzie zajmować około godziny. Sala ma wymiary zbliżone do płyty boiska Stadionu Narodowego w Warszawie i, jak zapowiedziano podczas konferencji, będzie mogła konkurować z podobnymi obiektami ze świata.