W czym możemy Ci pomóc? 71 781 22 01

Opracowanie diagramów przepływu wyników z modułu MZOD do systemu docelowego oraz zdefiniowanie typów danych i relacji w bazie danych, w ramach projektu badawczego pn.: „Automatyczny system monitorowania wpływów wysokoenergetycznych wstrząsów parasejsmicznych na powierzchnię terenu z wykorzystaniem obserwacji satelitarnych GNSS/PSInSAR oraz pomiarów sejsmicznych”, (zwanego dalej: „Projektem”) w ramach Działania 4.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Poddziałania 4.1.4. „Projekty aplikacyjne” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Przetargi

Opracowanie diagramów przepływu wyników z modułu MZOD do systemu docelowego oraz zdefiniowanie typów danych i relacji w bazie danych, w ramach  projektu badawczego pn.: „Automatyczny system monitorowania wpływów wysokoenergetycznych wstrząsów parasejsmicznych na powierzchnię terenu z wykorzystaniem obserwacji satelitarnych GNSS/PSInSAR oraz pomiarów sejsmicznych”, (zwanego dalej: „Projektem”) w ramach Działania 4.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Poddziałania 4.1.4. „Projekty aplikacyjne”  współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Zapytanie ofertowe na opracowanie diagramów przepływu wyników z modułu MZOD do systemu docelowego oraz zdefiniowanie typów danych i relacji w bazie danych, w ramach  projektu badawczego pn.: „Automatyczny system monitorowania wpływów wysokoenergetycznych wstrząsów parasejsmicznych na powierzchnię terenu z wykorzystaniem obserwacji satelitarnych GNSS/PSInSAR oraz pomiarów sejsmicznych”, (zwanego dalej: „Projektem”) w ramach Działania 4.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Poddziałania 4.1.4. „Projekty aplikacyjne”  współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Przetarg zakończony

Dokumenty do pobrania