W czym możemy Ci pomóc? 71 781 22 01

Postępowanie na zakup i dostawę chromatografu na potrzeby projektu NetHelix nr 101092365 – Intelligent digital toolbox towards more sustainable and safer extraction of mineral resources finansowanego w ramach programu Horyzont Europa (HORIZON-CL4-2022-RESILIENCE-01) finansowanego przez Komisję Europejską

Przetargi

Postępowanie na zakup i dostawę chromatografu na potrzeby projektu NetHelix nr 101092365 – Intelligent digital toolbox towards more sustainable and safer extraction of mineral resources finansowanego w ramach programu Horyzont Europa (HORIZON-CL4-2022-RESILIENCE-01) finansowanego przez Komisję Europejską

Postępowanie na zakup i dostawę chromatografu na potrzeby projektu NetHelix nr 101092365 – Intelligent digital toolbox towards more sustainable and safer extraction of mineral resources finansowanego w ramach programu Horyzont Europa (HORIZON-CL4-2022-RESILIENCE-01) finansowanego przez Komisję Europejską

Przetarg zakończony

 

Dokumenty do pobrania