W czym możemy Ci pomóc? 71 781 22 01

Postepowanie na zakup i dostawę materiałów budowlanych – elementów do umiejscowienia urządzeń pomiarowych w ramach projektu badawczego pn.: „Innowacyjny system precyzyjnego monitoringu oparty o integrację niskokosztowych sensorów GNSS oraz IMU MEMS” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 1.1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

Przetargi

Postepowanie na zakup i dostawę materiałów budowlanych – elementów do umiejscowienia urządzeń pomiarowych w ramach projektu badawczego pn.: „Innowacyjny system precyzyjnego monitoringu oparty o integrację niskokosztowych sensorów GNSS oraz IMU MEMS” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 1.1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

Postepowanie na zakup i dostawę materiałów budowlanych – elementów do umiejscowienia urządzeń pomiarowych w ramach projektu badawczego pn.: „Innowacyjny system precyzyjnego monitoringu oparty o integrację niskokosztowych sensorów GNSS oraz IMU MEMS” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 1.1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

Przetarg zakończony

Dokumenty do pobrania