W czym możemy Ci pomóc? 71 781 22 01

Postępowanie na zakup i dostawę materiałów do budowy i adaptacji badawczej linii technologicznej dla KGHM CUPRUM Sp. z o.o. Centrum Badawczo – Rozwojowe na potrzeby realizacji projektu pn. „Wytwarzanie warstw grafenowych na przewodach miedzianych do zastosowań w elektronice”, wybranego w ramach Działania 4.1. Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

Przetargi

Postępowanie na zakup i dostawę materiałów do budowy i adaptacji badawczej linii technologicznej dla KGHM CUPRUM Sp. z o.o. Centrum Badawczo – Rozwojowe na potrzeby realizacji projektu  pn. „Wytwarzanie warstw grafenowych na przewodach miedzianych do zastosowań w elektronice”, wybranego w ramach Działania 4.1. Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę materiałów do budowy i adaptacji badawczej linii technologicznej dla KGHM CUPRUM Sp. z o.o. Centrum Badawczo – Rozwojowe na potrzeby realizacji projektu pn. „Wytwarzanie warstw grafenowych na przewodach miedzianych do zastosowań w elektronice”, wybranego w ramach Działania 4.1. Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Przetarg zakończony

Dokumenty do pobrania