W czym możemy Ci pomóc? 71 781 22 01

Postepowanie na zakup licencji na oprogramowanie TerraSolid – w ramach projektu NCN OPUS-22 pn.: „Geneza i przebieg antropogenicznych i naturalnych deformacji terenu w obszarach pogórniczych dawnej kopalni węgla brunatnego „Babina”. Etap 2: Wpływ warunków hydrogeologicznych na przebieg deformacji terenów pogórniczych”.

Przetargi

Postepowanie na zakup licencji na oprogramowanie TerraSolid – w ramach projektu NCN OPUS-22 pn.: „Geneza i przebieg antropogenicznych i naturalnych deformacji terenu w obszarach pogórniczych dawnej kopalni węgla brunatnego „Babina”. Etap 2: Wpływ warunków hydrogeologicznych na przebieg deformacji terenów pogórniczych”.

Postepowanie na zakup licencji na oprogramowanie TerraSolid – w ramach projektu NCN OPUS-22 pn.: „Geneza i przebieg antropogenicznych i naturalnych deformacji terenu w obszarach pogórniczych dawnej kopalni węgla brunatnego „Babina”. Etap 2: Wpływ warunków hydrogeologicznych na przebieg deformacji terenów pogórniczych”.

Przetarg zakończony

 

Dokumenty do pobrania