W czym możemy Ci pomóc? 71 781 22 01

Przeprowadzenia usługi audytu zewnętrznego wydatków w ramach projektu ”Automatyczny system monitorowania wpływów wysokoenergetycznych wstrząsów parasejsmicznych na powierzchnię terenu z wykorzystaniem obserwacji satelitarnych GNSS/PSInSAR oraz pomiarów sejsmicznych” (dalej: „Projektem”) w ramach umowy POIR.04.01.04-00-0056/17-00 w ramach Działania 4.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Poddziałania 4.1.4. „Projekty aplikacyjne” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Przetargi

Przeprowadzenia usługi audytu zewnętrznego wydatków w ramach projektu ”Automatyczny system monitorowania wpływów wysokoenergetycznych wstrząsów parasejsmicznych na powierzchnię terenu z wykorzystaniem obserwacji satelitarnych GNSS/PSInSAR oraz pomiarów sejsmicznych” (dalej: „Projektem”) w ramach umowy POIR.04.01.04-00-0056/17-00 w ramach Działania 4.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Poddziałania 4.1.4. „Projekty aplikacyjne”  współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

Zapytanie ofertowe, w ramach którego przedmiotem zamówienia będzie przeprowadzenia usługi audytu zewnętrznego wydatków w ramach projektu ”Automatyczny system monitorowania wpływów wysokoenergetycznych wstrząsów parasejsmicznych na powierzchnię terenu z wykorzystaniem obserwacji satelitarnych GNSS/PSInSAR oraz pomiarów sejsmicznych” (dalej: „Projektem”) w ramach umowy POIR.04.01.04-00-0056/17-00 w ramach Działania 4.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Poddziałania 4.1.4. „Projekty aplikacyjne”  współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

Przetarg zakończony

Dokumenty do pobrania