W czym możemy Ci pomóc? 71 781 22 01

Przeprowadzenie zewnętrznego audytu projektu dofinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju i KGHM Polska Miedź S.A. w ramach przedsięwzięcia CuBR pn.: ”Innowacyjny system łączności bezprzewodowej w wyrobiskach filarowo-komorowych w podziemnych zakładach górniczych”

Przetargi

Przeprowadzenie zewnętrznego audytu projektu dofinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju i KGHM Polska Miedź S.A. w ramach przedsięwzięcia CuBR pn.: ”Innowacyjny system łączności bezprzewodowej w wyrobiskach filarowo-komorowych w podziemnych zakładach górniczych”

Zapytanie ofertowe, w ramach którego przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie zewnętrznego audytu projektu pn.: „Innowacyjny system łączności bezprzewodowej w wyrobiskach filarowo-komorowych w podziemnych zakładach górniczych” realizowanego przez konsorcjum składające się z następujących podmiotów:

  • KGHM CUPRUM sp. z o.o. Centrum Badawczo – Rozwojowe;
  • Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ-Instytut Technik Innowacyjnych EMAG
  • Politechnika Śląska
  • SEVITEL Spółka z o.o.

dofinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (nr umowy CuBR/III/3/NCBR/2017 z dnia 29 maja 2017 r.) oraz KGHM Polska Miedź S.A. (nr umowy KGHM-BZ-U-0152-2017 z dnia 29.05.2017 r.) w ramach przedsięwzięcia (programu) CuBR.

Przetarg zakończono

Dokumenty do pobrania