W czym możemy Ci pomóc? 71 781 22 01

Przetarg na zakup i dostawę elementów do budowy prototypu (tj. mobilne stacje robocze i usługa serwera VPS) w ramach projektu „Zintegrowany system obróbki surowca skalnego. Proekologiczna linia produkcyjna, oparta na idei zrównoważonego rozwoju i dostosowana do obsługi przez osoby niepełnosprawne” wspófinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr 1 „Przedsiębiorstwa i innowacje”, Działania nr 1.2 „Innowacyjne przedsiębiorstwa”, Poddziałania nr 1.2.1 „Innowacyjne przedsiębiorstwa – konkurs horyzontalny”, Schemat nr 1.2.A „Wsparcie dla przedsiębiorstw chcących rozpocząć lub rozwinąć działalność B+R”

Przetargi

Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę elementów do budowy prototypu (tj. mobilne stacje robocze i usługa serwera VPS) w ramach projektu „Zintegrowany system obróbki surowca skalnego. Proekologiczna linia produkcyjna, oparta na idei zrównoważonego rozwoju i dostosowana do obsługi przez osoby niepełnosprawne” wspófinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr 1 „Przedsiębiorstwa i innowacje”, Działania nr 1.2 „Innowacyjne przedsiębiorstwa”, Poddziałania nr 1.2.1 „Innowacyjne przedsiębiorstwa – konkurs horyzontalny”, Schemat nr 1.2.A „Wsparcie dla przedsiębiorstw chcących rozpocząć lub rozwinąć działalność B+R”

Zapytanie ofertowe  na zakup i dostawę elementów do budowy prototypu (tj. mobilne stacje robocze i usługa serwera VPS) w ramach projektu „Zintegrowany system obróbki surowca skalnego. Proekologiczna linia produkcyjna, oparta na idei zrównoważonego rozwoju i dostosowana do obsługi przez osoby niepełnosprawne” wspófinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr 1 „Przedsiębiorstwa i innowacje”, Działania nr 1.2 „Innowacyjne przedsiębiorstwa”, Poddziałania nr 1.2.1 „Innowacyjne przedsiębiorstwa – konkurs horyzontalny”, Schemat nr 1.2.A „Wsparcie dla przedsiębiorstw chcących rozpocząć lub rozwinąć działalność B+R”

Przetarg zakończony

Dokumenty do pobrania