W czym możemy Ci pomóc? 71 781 22 01

wybór Generalnego Wykonawcy dla zadania, pn. Budowa stanowiska badawczego do przeprowadzenia testów innowacyjnej technologii przygotowania rudy miedzi do flotacji z wykorzystaniem wysokoenergetycznych metod rozdrabniania

Przetargi

Wybór Generalnego Wykonawcy dla zadania, pn. Budowa stanowiska badawczego do przeprowadzenia testów innowacyjnej technologii przygotowania rudy miedzi do flotacji z wykorzystaniem wysokoenergetycznych metod rozdrabniania

Zapytanie ofertowe, w ramach którego przedmiotem zamówienia będzie wybór Generalnego Wykonawcy dla zadania, pn. Budowa stanowiska badawczego do przeprowadzenia testów innowacyjnej technologii przygotowania rudy miedzi do flotacji z wykorzystaniem wysokoenergetycznych metod rozdrabniania, w projekcie badawczym, pt. „Innowacyjna technologia przygotowania rudy miedzi do flotacji z wykorzystaniem wysokoenergetycznych technik rozdrabniania”, dofinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju i KGHM Polska Miedź S.A., w ramach przedsięwzięcia CuBR.

Przetarg zakończony

Dokumenty do pobrania