W czym możemy Ci pomóc? 71 781 22 01

wykonanie automatycznego systemu sterowania badawczą linią technologiczną do niskotemperaturowej syntezy grafenu na podłożach miedzianych w ramach Etapu 2 prac dla KGHM Cuprum Sp. z o.o. Centrum Badawczo – Rozwojowe na potrzeby realizacji projektu pn. „Wytwarzanie warstw grafenowych na przewodach miedzianych do zastosowań w elektronice”, wybranego w ramach Działania 4.1. Badania naukowe i prace rozwojowe, Poddziałanie 4.1.2. „Regionalne Agendy naukowo – badawcze” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Wsparcie finansowe pochodzi ze środków krajowych – dotacji celowej Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

Przetargi

Zapytanie ofertowe na wykonanie automatycznego systemu sterowania badawczą  linią technologiczną do niskotemperaturowej syntezy grafenu na podłożach miedzianych w ramach Etapu 2 prac dla KGHM CUPRUM Sp. z o.o. Centrum Badawczo – Rozwojowe na potrzeby realizacji projektu  pn. Wytwarzanie warstw grafenowych na przewodach miedzianych do zastosowań w elektronice”, wybranego w ramach Działania 4.1. Badania naukowe i prace rozwojowe, Poddziałanie 4.1.2. „Regionalne Agendy naukowo – badawcze” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Wsparcie finansowe pochodzi ze środków krajowych – dotacji celowej Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

Zapytanie ofertowe na wykonanie automatycznego systemu sterowania badawczą  linią technologiczną do niskotemperaturowej syntezy grafenu na podłożach miedzianych w ramach Etapu 2 prac dla KGHM Cuprum Sp. z o.o. Centrum Badawczo – Rozwojowe na potrzeby realizacji projektu  pn. „Wytwarzanie warstw grafenowych na przewodach miedzianych do zastosowań w elektronice”, wybranego w ramach Działania 4.1. Badania naukowe i prace rozwojowe, Poddziałanie 4.1.2. „Regionalne Agendy naukowo – badawcze” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Wsparcie finansowe pochodzi ze środków krajowych – dotacji celowej Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

Termin składania ofert: 25.01.2022 r. do godz. 08:00

Dokumenty do pobrania