W czym możemy Ci pomóc? 71 781 22 01

Zakup i dostawę suszarki laboratoryjnej w ramach realizacji projektu „Supply of BATTERy minerals using lignin nanoparticles as FLotAtIon collectors” finansowanego przez EIT Raw Materials GmbH

Przetargi

Zakup i dostawę suszarki laboratoryjnej w ramach realizacji projektu „Supply of BATTERy minerals using lignin nanoparticles as FLotAtIon collectors” finansowanego przez EIT Raw Materials GmbH

Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę materiałów do budowy i adaptacji badawczej linii technologicznej w ramach Etapu 2 – elementy montażowe dla KGHM Cuprum Sp. z o.o. Centrum Badawczo – Rozwojowe na potrzeby realizacji projektu  pn. „Wytwarzanie warstw grafenowych na przewodach miedzianych do zastosowań w elektronice”, wybranego w ramach Działania 4.1. Badania naukowe i prace rozwojowe, Poddziałanie 4.1.2. „Regionalne Agendy naukowo – badawcze” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Wsparcie finansowe pochodzi ze środków krajowych – dotacji celowej Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

Przetarg zakończony

Dokumenty do pobrania