W czym możemy Ci pomóc? 71 781 22 01

Zakup oprogramowania do fotogrametrycznej analizy fragmentacji urobku

Przetargi

Zakup oprogramowania do fotogrametrycznej analizy fragmentacji urobku

Zapytanie ofertowe, w ramach którego przedmiotem zamówienia będzie Zakup oprogramowania do fotogrametrycznej analizy fragmentacji urobku w ramach realizacji projektu. „Projektowanie metryk strzałowych z wykorzystaniem narzędzia komputerowego opracowanego dla warunków górniczo-geologicznych kopalń rud miedzi LGOM” dofinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju i KGHM Polska Miedź S.A., w ramach przedsięwzięcia CuBR.

Przetarg zakończony

Dokumenty do pobrania