W czym możemy Ci pomóc? 71 781 22 01

Zakup i dostawę materiałów do budowy i adaptacji badawczej linii technologicznej w ramach Etapu 1 – rury kwarcowej dla KGHM CUPRUM Sp. z o.o. Centrum Badawczo – Rozwojowe na potrzeby realizacji projektu pn. „Wytwarzanie warstw grafenowych na przewodach miedzianych do zastosowań w elektronice”, wybranego w ramach Działania 4.1. Badania naukowe i prace rozwojowe, Poddziałanie 4.1.2. „Regionalne Agendy naukowo – badawcze” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Wsparcie finansowe pochodzi ze środków krajowych – dotacji celowej Narodowego Centrum Badań i Rozwoju Copy

Przetargi

Zakup usługi upgrade’u licencji do Midas GTS NX na potrzeby realizacji projektu R2.073 BSUIN – Podziemne sieci innowacji w Regionie Morza Bałtyckiego, współfinansowanego ramach programu (Interreg Baltic Sea Region)

In the procedure for the purchase of service of software upgrade to MIDAS GTS NX for the needs of the Baltic Sea Underground Innovation Network (BSUIN) project no. R2.073 co-financed under Interreg Baltic Sea Region

Zapytanie ofertowe na zakup usługi upgrade’u licencji do Midas GTS NX na potrzeby realizacji projektu R2.073 BSUIN – Podziemne sieci innowacji w Regionie Morza Bałtyckiego, współfinansowanego ramach programu (Interreg Baltic Sea Region)

Purchase of service of software upgrade to MIDAS GTS NX for the needs of the Baltic Sea Underground Innovation Network (BSUIN) project no. R2.073 co-financed under Interreg Baltic Sea Region

Przetarg zakończono

Dokumenty do pobrania