W czym możemy Ci pomóc? 71 781 22 01

Zakup usługi upgrade’u pakietu oprogramowania Geostudio 2007 do wersji Geostudio Max – Perpetual z usługą utrzymania na potrzeby realizacji projektu AGEMERA nr 101058178 – Agile Exploration and Geo-modelling for European Critical Raw materials finansowanego w ramach programu Horyzont Europa (HORIZON-CL4-2021-RESILIENCE-01) finansowanego przez Komisję Europejską

Przetargi

Zakup usługi upgrade’u pakietu oprogramowania Geostudio 2007 do wersji Geostudio Max – Perpetual z usługą utrzymania na potrzeby realizacji projektu AGEMERA nr 101058178 – Agile Exploration and Geo-modelling for European Critical Raw materials finansowanego w ramach programu Horyzont Europa (HORIZON-CL4-2021-RESILIENCE-01) finansowanego przez Komisję Europejską

 

The purchase of the upgrade service of the Geostudio 2007 software package to Geostudio Max – Perpetual with maintenance service for the implementation of the AGEMERA project No. 101058178 – Agile Exploration and Geo-modelling for European Critical Raw materials funded under the Horizon Europe programme (HORIZON-CL4-2021-RESILIENCE-01) funded by the European Commission

Zapytanie ofertowe na zakup usługi upgrade’u pakietu oprogramowania Geostudio 2007 do wersji Geostudio Max – Perpetual z usługą utrzymania na potrzeby realizacji projektu AGEMERA nr 101058178 – Agile Exploration and Geo-modelling for European Critical Raw materials finansowanego w ramach programu Horyzont Europa (HORIZON-CL4-2021-RESILIENCE-01) finansowanego przez Komisję Europejską.

Inquiry for the purchase of the upgrade service of the Geostudio 2007 software package to Geostudio Max – Perpetual with maintenance service for the implementation of the AGEMERA project No. 101058178 – Agile Exploration and Geo-modelling for European Critical Raw materials funded under the Horizon Europe programme (HORIZON-CL4-2021-RESILIENCE-01) funded by the European Commission.

Termin składania ofert: do 08.09.2022, do godz. 8.00
Submission of offer: by 8th September 2022, by 08:00 a.m.

Dokumenty do pobrania