W czym możemy Ci pomóc? 71 781 22 01

Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę sprzętu komputerowego ramach w projektu badawczego pn.: „Innowacyjny system precyzyjnego monitoringu oparty o integrację niskokosztowych sensorów GNSS oraz IMU MEMS” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 1.1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

Przetargi

Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę sprzętu komputerowego ramach w projektu badawczego pn.: „Innowacyjny system precyzyjnego monitoringu oparty o integrację niskokosztowych sensorów GNSS oraz IMU MEMS” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 1.1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

 

Zapytanie ofertowe, w ramach którego przedmiotem zamówienia będzie zakup i dostawa sprzętu komputerowego ramach w projektu badawczego pn.: „Innowacyjny system precyzyjnego monitoringu oparty o integrację niskokosztowych sensorów GNSS oraz IMU MEMS”, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 1.1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

Przetarg zakończony

Dokumenty do pobrania