W czym możemy Ci pomóc? 71 781 22 01

Zapytanie ofertowe na zatrudnienie, na podstawie umowy zlecenia – specjalisty z zakresu geodezji i analiz geoprzestrzennych w ramach projektu badawczego, pn.: „Automatyczny system monitorowania wpływów wysokoenergetycznych wstrząsów parasejsmicznych na powierzchnię terenu z wykorzystaniem obserwacji satelitarnych GNSS/PSInSAR oraz pomiarów sejsmicznych” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 4eligentny Rozwój 2014-2020, Poddziałania 4.1.4. „Projekty aplikacyjne”, Nr projektu: POIR.04.01.04-00-0056/17.1 Programu Operacyjnego Int

Przetargi

Zapytanie ofertowe na zatrudnienie, na podstawie umowy zlecenia – specjalisty z zakresu geodezji i analiz geoprzestrzennych w ramach projektu badawczego, pn.: „Automatyczny system monitorowania wpływów wysokoenergetycznych wstrząsów parasejsmicznych na powierzchnię terenu z wykorzystaniem obserwacji satelitarnych GNSS/PSInSAR oraz pomiarów sejsmicznych” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 4.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Poddziałania 4.1.4. „Projekty aplikacyjne”, Nr projektu: POIR.04.01.04-00-0056/17

Zapytanie ofertowe na zatrudnienie, na podstawie umowy zlecenia – specjalisty z zakresu geodezji i analiz geoprzestrzennych w ramach projektu badawczego, pn.: „Automatyczny system monitorowania wpływów wysokoenergetycznych wstrząsów parasejsmicznych na powierzchnię terenu z wykorzystaniem obserwacji satelitarnych GNSS/PSInSAR oraz pomiarów sejsmicznych” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 4eligentny Rozwój 2014-2020, Poddziałania 4.1.4. „Projekty aplikacyjne”, Nr projektu: POIR.04.01.04-00-0056/17.1 Programu Operacyjnego Int

Przetarg zakończony

Dokumenty do pobrania