W czym możemy Ci pomóc? 71 781 22 01

Zapytanie ofertowe w postępowaniu na wybór wykonawcy do przeprowadzenia specjalistycznego szkolenia z zakresu komercjalizacji rozwiązań naukowych i transferu technologii pt. „Technology transfer and commercialization options” w ramach realizacji modułu ”Science to Business” projektu “TrainESEEv.2.”- Training trainers in East and Southeaster Europe” finansowanego w ramach umowy nr PA19159 przez EIT Raw Materials GmbH.

Przetargi

Zapytanie ofertowe w postępowaniu na wybór wykonawcy do przeprowadzenia specjalistycznego szkolenia z zakresu komercjalizacji rozwiązań naukowych i transferu technologii pt. „Technology transfer and commercialization options” w ramach  realizacji modułu ”Science to Business”  projektu “TrainESEEv.2.”- Training trainers in East and Southeaster Europe”  finansowanego w ramach umowy nr PA19159 przez EIT Raw Materials GmbH

 

Letter of inqiury for the contract award procedure for  providing the service by foreign lecturer for the trainings  in English “Technology transfer and commercialization options”   during purposes of the implementation of the project “TrainESEEv.2. Training trainers in East and Southeaster Europe”, financed by EIT Raw Materials GmbH

Zapytanie ofertowe w postępowaniu na wybór wykonawcy do przeprowadzenia specjalistycznego szkolenia z zakresu komercjalizacji rozwiązań naukowych i transferu technologii pt. „Technology transfer and commercialization options” w ramach  realizacji modułu ”Science to Business”  projektu “TrainESEEv.2.”- Training trainers in East and Southeaster Europe”  finansowanego w ramach umowy nr PA19159 przez EIT Raw Materials GmbH.

Letter of inqiury for the contract award procedure for  providing the service by foreign lecturer for the trainings  in English “Technology transfer and commercialization options”   during purposes of the implementation of the project “TrainESEEv.2. Training trainers in East and Southeaster Europe”, financed by EIT Raw Materials GmbH.

Przetarg zakończony
Inqiury closed

Dokumenty do pobrania