W czym możemy Ci pomóc? 71 781 22 01

Zatrudnienie – Kierownika Etapu II w ramach projektu badawczego pn.: „Wytwarzanie warstw grafenowych na przewodach miedzianych do zastosowań w elektronice” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 4.1 „Badania naukowe i prace rozwojowe” Poddziałania 4.1.2 „Regionalne agendy naukowo – badawcze”, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Nr projektu: POIR.04.01.02-00-0103/17

Przetargi

Zatrudnienie Kierownika Etapu II w ramach projektu badawczego pn.: „Wytwarzanie warstw grafenowych na przewodach miedzianych do zastosowań w elektronice” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 4.1 „Badania naukowe i prace rozwojowe” Poddziałania 4.1.2 „Regionalne agendy naukowo – badawcze”, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Nr projektu: POIR.04.01.02-00-0103/17

Przetarg zakończony

Dokumenty do pobrania