Celem projektu jest opracowanie zrównoważonego i efektywnego procesu flotacji do odzysku pierwiastków wykorzystywanych w produkcji baterii. Proces ten wykorzystywał będzie odczynniki flotacyjne (kolektory) wyprodukowane z szeroko dostępnych i przyjaznych środowisku materiałów, zabezpieczając przy tym łańcuch dostaw i zapewniając niezbędną jakość kolektorów do prowadzenia płynnej działalności kopalni. Nowe kolektory posiadają unikalne właściwości zapobiegające przechodzeniu żelaza i węgla organicznego do koncentratu oraz selektywny odzysk z rud siarczkowych pierwiastków podstawowych baterii tj. miedź, nikiel, kobalt i złoto. Projekt stanowi podstawę do ewentualnej, przyszłej komercjalizacji nowej koncepcji.

Projekt BatterFlai realizowany jest przez silne konsorcjum, w skład którego wchodzą uczelnie, jednostki badawcze oraz partnerzy przemysłowi, tj. Luleå University of Technology (LTU) – lider projektu, KGHM CUPRUM Sp. z o.o. – CBR, KGHM Polska Miedź S.A., RISE Research Institute of Sweden, National Technical University of Athens, Boliden, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych, Hellas Gold, ColloidTek oraz LTU Business.

Dwudniowe spotkanie Partnerów projektu obejmowało obrady oraz sesję terenową. Pierwszego dnia, w Gliwicach, zaprezentowano dotychczasowe osiągnięcia Partnerów w ramach badań laboratoryjnych, obejmujących flotację z wykorzystaniem odczynników na bazie nanocząsteczek ligniny. Omówiono także założenia do testów pilotowych na rudach: polskiej (KGHM Polska Miedź S.A.), szwedzkiej (Boliden AB) i greckich (Hellas Gold S.A.), które będą realizowane w ramach przyszłych pakietów roboczych. W kolejnym dniu zorganizowano wizytę w Oddziale Zakłady Wzbogacania Rud rejon Polkowice, gdzie Partnerzy projektu mogli zapoznać się z rozwiązaniami technologicznymi stosowanymi w Zakładzie.

Od początku trwania Projektu współpraca między Partnerami układa się znakomicie. Dzięki temu jesteśmy w stanie realizować Projekt wymieniając się doświadczeniami z badań prowadzonych równolegle w Polsce, Grecji i Szwecji. Każdy z Partnerów skupia się na możliwości implementacji badanych odczynników ,  odnosząc się do uwarunkowań wzbogacania charakteryzujących lokalne rudy metali nieżelaznych. W przypadku rud szwedzkich mówimy tu o poprawie selektywności polimetalicznych rud niklu i miedzi, w przypadku rud greckich o poprawie jakości koncentratu złota poprzez selektywne wydzielanie cynku, ołowiu i pirytu, a w naszym przypadku o selektywnym wzbogacaniu węgla organicznego i minerałów siarczkowych miedzi z wykorzystaniem odczynników na bazie ligniny. Wyniki laboratoryjne wskazują na poprawę efektywności procesu w każdym z tych przypadków, więc obecnie rozpoczynamy przygotowania do testów pilotowych. ” –  informuje o rganizator spotkania i kierownik prac po stronie polskiej – Kierownik Zakładu Inżynierii Procesowej  w KGHM CUPRUM,  Kajetan Witecki .

Po więcej informacji zapraszamy na stronę projektu: https://batterflai.eu/