W czym możemy Ci pomóc? 71 781 22 01

REALIZUJĄC PROJEKTY ZMIENIAMY ŚWIAT

REALIZUJĄC PROJEKTY ZMIENIAMY ŚWIAT

Projekt o akronimie DISIRE, realizowany w latach 2015-2017 w ramach programu Horyzont 2020, z udziałem KGHM Polska Miedź S.A. oraz Zakładu Analityki Systemów KGHM CUPRUM CBR Sp. z o.o. po długim i szczegółowym procesie ewaluacji, został wyróżniony przez Solar Eclipse Foundation (https://solarimpulse.com) wpisem na listę 1000 nowoczesnych technologii zmieniających świat.

Głównym celem projektu DISIRE był rozwój technologii usprawniającej Sterowanie Procesami Przemysłowymi w górnictwie, hutnictwie i pozostałych zakładach przetwórstwa surowców o dużym zużyciu energii i materiałów.  W projekcie rozwinięto i wdrożono Technologię Analizy Procesów przy pomocy zminiaturyzowanych, „inteligentnych” pelletów – nośników informacji umieszczanych w strudze surowca. Opracowano kompletną platformę technologii śledzenia procesu oraz pomiarów w trudnych warunkach górniczych, ze szczególnym uwzględnieniem procesów ciągłych dotyczących transportu i przetwarzania surowców oraz wewnętrznej dynamiki procesów wsadowych.

DISIRE to jeden z nielicznych projektów, który koncentrował się na zastosowaniu sztucznej inteligencji w przemyśle przetwórczym do redukcji negatywnego wpływu na środowisko, przy jednoczesnej optymalizacji produkcji i wydajności procesów. Po raz pierwszy zademonstrował koncepcję wykrywania inline, AI Big Data Analytics w chmurze obliczeniowej oraz ogólną rekonfigurację zintegrowanego sterowania procesem zgodnie z założeniami Przemysłu 4.0.

Zasadniczą rolą polskich partnerów było przeprowadzenie licznych prac eksperymentalnych (zarówno w warunkach laboratoryjnych jak i przemysłowych), modelowanie procesu transportu urobku w oparciu o technologię RFID oraz dane generowane przez systemy SCADA jak również rozwój zaawansowanych metod przetwarzania danych z wykorzystaniem technik uczenia maszynowego do sterowania procesem.

Uczestnikami Konsorcjum projektowego były niżej wymienione podmioty:

Luleå University of Technology (LTU) – lider projektu, Luossavaara-Kiirunavaara AB (LKAB), KGHM Polska Miedź S.A., KGHM Cuprum Centrum Badawczo-Rozwojowe Sp. z o.o., ODYS Srl (ODYS), Wroclaw University of Technology (WUT), IMT Institute for Advanced Studies Lucca (IMTL), ElectroTech AB, CIRCE Foundation (CIRCE), Dow Chemical Ibérica S.L. (DCI), ABB, D’Appolonia S.p.A. (DAPP), Fraunhofer MOEZ (MOEZ), G Stat Ltd. (GST), Swerea MEFOS (MEFOS).

Więcej informacji o projekcie na stronie: https://www.spire2030.eu/disire

Cieszymy się niezmiernie z sukcesu odniesionego przez projekt DISIRE i gratulujemy wszystkim, którzy uczestniczyli w jego realizacji.