W czym możemy Ci pomóc? 71 781 22 01

RMsManager. Kurs menadżera w sektorze surowców

RMsManager. Kurs menadżera w sektorze surowców

RMs Manager to projekt współfinansowany przez EIT RawMaterials, którego celem było stworzenie nowego programu edukacyjnego dla przyszłych menedżerów w zakresie zarządzania, zrównoważonego rozwoju, efektywnego wykorzystania zasobów oraz gospodarki o obiegu zamkniętym w branży wydobywczej i surowcowej.

Opracowany w ramach projektu pilotażowy program edukacyjny cieszył się dużym zainteresowaniem wśród uczestników, dlatego chcielibyśmy włączyć ten kurs do oferty komercyjnej, aby dostarczyć wiedzę do szerszego grona odbiorców.

Jesteśmy ciekawi, czy był(a)byś zainteresowany(a) wykupieniem takiego kursu. W tym celu zachęcamy do wypełnienia krótkiej ankiety. Twoja opinia będzie dla nas niezwykle cenna.

Więcej informacji o kursie na stronie: https://www.rmsmanagercourse.pl/

Broszura informacyjna na temat przekazania informacji zwrotnych dotyczących kursu RMS MANAGER

Zachęcamy do wypełnienia krótkiej ankiety. Twoja opinia będzie dla nas niezwykle cenna.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeYN4FtpzY0lMb6kP3ib0KpCzUwpx0Ss2SlWn1PMAsUT1m6JA/viewform?usp=sf_link

——–

RMs Manager is a project co-financed by EIT RawMaterials, aimed at creating a new educational program for future managers in the fields of management, sustainable development, efficient use of resources, and the circular economy.

The pilot educational program developed as part of the project attracted a lot of interest among participants, so we would like to include this course in the commercial offer to further spread knowledge and make it available to a wider audience.

We are curious if you would be interested in purchasing such a course. Please, answer three short questions. Your opinion will be extremely valuable to us.

More information about the course: https://www.rmsmanagercourse.pl/

Information booklet on how to provide feedback on the RMS MANAGER course

Please, answer three short questions. Your opinion will be extremely valuable to us.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfTf8hbmxQzqboypKyOzzPQ3taQzXTpfV-ls7O0IqIR7PmAHA/viewform?usp=sf_link