W czym możemy Ci pomóc? 71 781 22 01

Spotkanie partnerów konsorcjum projektu illuMINEation

Spotkanie partnerów konsorcjum projektu illuMINEation

Spotkanie partnerów konsorcjum projektu illuMINEation
Elektra Charalambidu

W dniach 8-9 czerwca 2022 r. w Leoben odbyło się czwarte, a pierwsze, długo wyczekiwane, stacjonarne spotkanie partnerów konsorcjum projektu illuMINEation ‘Bright concepts for a safe and sustainable digital mining future’ („Inteligentne rozwiązania dla bezpiecznej i zrównoważonej cyfrowej przyszłości górnictwa”), realizowanego w ramach programu HORYZONT 2020 w okresie wrzesień 2020 r. – sierpień 2023 r.

Głównym celem projektu illuMINEation jest zwiększenie wydajności oraz bezpieczeństwa europejskich operacji górniczych poprzez m.in. opracowanie nowatorskiej, wielopoziomowej platformy IoT (Internetu Rzeczy) dla usprawnienia procesów decyzyjnych, poprawa efektywności w obszarze bezpieczeństwa pracy, ekonomiki i środowiska poprzez inteligentne przetwarzanie danych z całego zakładu górniczego, zastosowanie autonomicznych dronów w trudnych warunkach górnictwa podziemnego, zaawansowanej konserwacji predykcyjnej i monitorowania stanu maszyn górniczych, zbierania informacji o stanie kotew i stabilności górotworu oraz nowych możliwości wizualizacji danych dla wsparcia operacji górniczych.

Prace KGHM CUPRUM sp. z o.o. Centrum Badawczo-Rozwojowe koncentrują się w dwóch głównych obszarach projektu; jednym jest koordynacja prac pakietu 2, w którym jesteśmy liderem, oraz w dwóch pakietach dotyczących tworzenia rozwiązań/produktów projektu, związanych z monitorowaniem środowiska, skarp zbiorników osadowych oraz maszyn – mówi Marcin Paterek, kierownik projektu ze strony Spółki – Naszym kluczowym zadaniem jako lidera pakietu 2 było do tej pory zebranie konkretnych wymagań partnerów górniczych: KGHM POLSKA MIEDŹ S.A., BOLIDEN MINERAL AB, EPIROC ROCK DRILLS AB, MINERA DE ORGIVA SL oraz RHI MAGNESITA GMBH w związku z parametrami technicznymi czujników, sposobami przesyłania, systemami przechowywania oraz analizą danych, ich wizualizacją itp. Natomiast w ramach zadań realizowanych z KGHM Polska Miedź S.A. na OUOW Żelazny Most rozwijamy sieć monitoringu zapory w kierunku wielkoskalowego zastosowania IoT i uczenia maszynowego do detekcji i interpretacji anomalii oraz kompleksowego szacowania stateczności zapory na podstawie rejestrowanych danych. Wynikiem tych działań będzie demonstrator systemu analitycznego opartego na sztucznej inteligencji. Zespół KGHM CUPRUM opracowuje również urządzenie monitorujące stan środowiska na powierzchni przy wykorzystaniu niskokosztowych czujników, aby możliwe było ich masowe wykorzystanie na terenach górniczych, a tym samym uzyskanie pełnego obrazu o stanie środowiska i wpływie zakładu górniczego – dodaje.

Spotkanie partnerów projektu w Leoben umożliwiło zaprezentowanie szczegółowych postępów prac wszystkich zespołów zadaniowych, omówienie wyników przeglądu projektu przez Komisję Europejską, w trakcie którego zaraportowano pierwsze 18 miesięcy jego realizacji (wrzesień 2020-luty 2022) oraz zaplanowanie działań związanych z dostarczeniem kolejnych wyników. Ponadto odbyły się warsztaty dotyczące dalszych działań w projekcie, jeden z nich dotyczący wykorzystania systemu czujników w zakładach górniczych (Use Cases) prowadzili przedstawiciele KGHM CUPRUM jako liderzy pakietu 2.

W projekcie illuMINEation, koordynowanym przez Montanuniversität Leoben, bierze udział 19 partnerów z 6 krajów.

Po więcej informacji zapraszamy na stronę projektu: https://www.illumineation-h2020.eu/