W czym możemy Ci pomóc? 71 781 22 01

Sukcesy pracowników naukowych KGHM CUPRUM na międzynarodowej konferencji SGEM 2019

Sukcesy pracowników naukowych KGHM CUPRUM na międzynarodowej konferencji SGEM 2019

W dniach 28 czerwca – 7 lipca 2019 r. w miejscowości Albena w Bułgarii odbyła się 19. edycja międzynarodowej konferencji naukowej SGEM 2019. KGHM CUPRUM na konferencji reprezentowali przedstawiciele Zakładu Inżynierii Środowiska oraz Zakładu Mechaniki Górotworu.

W konferencji uczestniczyli pracownicy uczelni wyższych, jednostek naukowo-badawczych oraz przedstawiciele przemysłu. Łącznie wygłoszono 345 referatów oraz zaprezentowano 328 posterów przypisanych do różnych paneli tematycznych. W wydarzeniu udział wzięło ponad 1500 uczestników z kilkudziesięciu krajów. Pracownicy Zakładu Mechaniki Górotworu w składzie dr inż. Piotr Mertuszka, mgr inż. Krzysztof Fuławka i dr inż. Marcin Szumny wygłosili 4 referaty w sesji „Exploration and Mining” podsumowujące ich aktualną działalność naukową w zakresie techniki strzałowej i geofizyki górniczej.

W trakcie sesji plenarnych, uczestnicy konferencji mieli możliwość oddania swojego głosu na jeden z wygłaszanych referatów. Oceniano zarówno sposób prezentacji, jak i jej wartość naukową. Referat pt. „Time-Frequency characteristic of seismic waves observed in the Lower Silesian Copper Basin” przygotowany przez Krzysztofa Fuławkę, Lecha Stoleckiego, Izabelę Jaśkiewicz-Proć, Witolda Pytla i Piotra Mertuszkę oraz referat pt. „Selected methods of blasting works efficiency assessment” przygotowany przez Piotra Mertuszkę, Marcina Szumnego, Krzysztofa Fuławkę i Stanislava Nikolova zostały bardzo wysoko ocenione przez Komitet Naukowy konferencji oraz publiczność i zostały nagrodzone kryształowymi statuetkami w konkursie na najlepsze prezentacje w sesji „Exploration and Mining”.

W ramach referatu pt. „Time-Frequency characteristic of seismic waves observed in the Lower Silesian Copper Basin” mgr inż. Krzysztof Fuławka zaprezentował założenia oraz wstępne wyniki prac, które Zakład Mechaniki Górotworu prowadzi w ramach projektu ROTACJA finansowanego z funduszu innowacyjnego KGHM CUPRUM:

Prace w zakresie określenia charakterystyki drgań indukowanych działalnością górniczą z uwzględnieniem składowych rotacyjnych rozpoczęliśmy w roku 2015 – mówi Krzysztof Fuławka. Ocena i wykorzystanie informacji, jaką mogą nieść za sobą rotacyjne składowe drgań indukowanych jest obecnie niezwykle istotnym zagadnieniem w obszarze geofizyki górniczej. Wprowadzenie dodatkowych trzech składowych do analiz numerycznych, nie tylko zwiększy dokładność rozwiązań, ale może być również krokiem milowym w zakresie rozwoju metod oceny stateczności zboczy i wyrobisk górniczych w rejonach o dużej aktywności sejsmicznej. Na obecnym etapie prowadzimy ciągłą rejestrację wszystkich sześciu składowych ruchu fali sejsmicznej wykorzystaniem dwóch stanowisk pomiarowych. Myślę, że pierwsze próby implementacji wyników pomiarów do modeli będą miały miejsce pod koniec 2019 roku.

Dużym zainteresowaniem cieszył się także referat wygłoszony przez dr inż. Piotra Mertuszkę pt. „Selected methods of blasting work efficiency assessment”, w którym przedstawione zostały nowoczesne metody oceny efektywności robót strzałowych w warunkach in situ.

Jesteśmy stosunkowo młodym zespołem ds. techniki strzałowej na polskim rynku, choć niewątpliwie z największym doświadczeniem w zakresie badań materiałów wybuchowych in situ – uzupełnia Piotr Mertuszka. Stosowane przez nas nowoczesne metody badań materiałów wybuchowych i środków strzałowych pozwalają na ich szybką weryfikację w tzw. warunkach rzeczywistych, tj. w momencie odpalania ładunków MW w otworach strzałowych. Metody te są już od wielu lat powszechnie stosowane w górnictwie światowym, natomiast w Polsce, poza pojedynczymi testami, na dużą skalę stosowane są wyłącznie w kopalniach LGOM. Podobnie ma to miejsce w przypadku oceny stopnia rozdrobnienia urobku przeprowadzonej na podstawie analizy fotogrametrycznej. Wszystkie prowadzone przez nas prace mają jeden, zasadniczy cel, do którego dążymy – poprawić efektywność robót strzałowych.

Podczas konferencji pracownicy zakładu Mechaniki Górotworu przedstawili jeszcze dwa referaty związane z realizacją bieżących prac: Marcin Szumny przedstawił referat pt. „Blasting operations using different initiation methods in deep underground mines”, natomiast Krzysztof Fuławka referat pt. „Amplitude and frequency characteristics of rotational ground motions generated by paraseismic events”.

Z kolei w sesji „Ecology and Environmental Protection” swój udział zaznaczyły Panie z Zakładu Inżynierii Środowiska, które wygłosiły referat pt. „Sustainable tourism: adaptation of the Niedzwiedzia cave to tourism accessibility” przygotowany przez mgr Izabelę Kotarską, mgr inż. Barbarę Mizerę oraz mgr Małgorzatę Szczerbowską.