W czym możemy Ci pomóc? 71 781 22 01

Testy prekoncentracji rudy miedzi w ramach Projektu PRECON

Testy prekoncentracji rudy miedzi w ramach Projektu PRECON

Testy prekoncentracji rudy miedzi w ramach Projektu PRECON
Elektra Charalambidu

Od lutego 2021 r. KGHM CUPRUM uczestniczy w opracowaniu innowacyjnej technologii wzbogacania rud metali nieżelaznych z wykorzystaniem systemu prekoncentracji opartego na algorytmach sztucznej inteligencji. Projekt o akronimie PRECON realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 „Szybka Ścieżka”.

Kolejne spotkanie członków Konsorcjum odbyło się w Oświęcimiu, w siedzibie lidera projektu firmy Comex Polska (Comex Group). W wydarzeniu uczestniczył m.in. Radosław Pilut – Prezes Zarządu, pracownicy z Zakładu Inżynierii Procesowej i Zakładu Analityki Systemów KGHM CUPRUM oraz przedstawiciele Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych w Gliwicach.

Jednym z głównych celów spotkania był udział konsorcjantów w testach pilotowych prekoncentracji materiałów z wykorzystaniem optycznych systemów sortujących na materiale pochodzącym z Oddziału Zakłady Wzbogacania Rud (rejon Polkowice). Test był jedną z wielu prób mających na celu dobór najbardziej optymalnego układu czujników sortujących i warunków rozdziału, w celu wydzielenia gruboziarnistych odpadów o niskiej zawartości miedzi przed procesem mielenia.  W ramach projektu testom poddawana była również szwedzka ruda cynkowo-ołowiowa, gdzie nadrzędnym celem jest ekonomicznie uzasadnione wydzielenie gruboziarnistego materiału o niskich zawartościach tych pierwiastków. Implementacja takich rozwiązań niesie za sobą wymierne korzyści związane z ograniczeniem przetwarzania skały płonnej w procesach silnie energochłonnych, redukcję ilości drobnoziarnistych odpadów flotacyjnych oraz potencjalne zagospodarowanie gruboziarnistych odpadów m.in. jako kruszyw drogowych.

Potencjał wdrożenia opracowywanej technologii prekoncentracji rud w ciągu technologicznym KGHM Polska Miedź S.A. jest w trakcie rozpatrywania. Analizy będą dodatkowo opierać się na wskaźnikach technologicznych testów flotacyjnych posortowanego materiału, określonych w testach pilotowych prowadzonych przez Instytut Metali Nieżelaznych oraz szczegółowym studium wykonalności opracowywanym przez KGHM CUPRUM.