W czym możemy Ci pomóc? 71 781 22 01

Trzecia odsłona programu edukacyjnego OpenYourMine 2021

Trzecia odsłona programu edukacyjnego OpenYourMine 2021

Trzecia odsłona programu edukacyjnego OpenYourMine 2021
Elektra Charalambidu

Dnia 11 października 2021 KGHM CUPRUM i Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Politechniki Wrocławskiej rozpoczęły realizację tegorocznego, trzeciego cyklu zajęć edukacyjnych w ramach projektu „OpenYourMine. Master education project dedicated to mineral resources and sustainability(„Program kształcenia studentów poświęcony zasobom surowców i zrównoważonemu rozwojowi”), finansowanego przez EIT Raw Materials.

Podobnie jak w roku ubiegłym studenci kierunków górniczych z Politechniki Wrocławskiej, Uniwersytetu w Grenoble oraz Uniwersytetu NOVA w Lizbonie uczestniczą w zajęciach terenowych
w swoich krajach. Zajęcia wykładowe i seminaryjne odbywają zdalnie, a w międzynarodowych grupach pracują nad zagadnieniami dotyczącymi m.in. geologii, górnictwa, gospodarki obiegu zamkniętego (GOZ) oraz społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR).

W dniach 11-16 października b.r. odbył się cykl zajęć terenowych w Polsce. Poszczególne wyjazdy objęły:

  • Zakłady Wzbogacania Rud i Zakład Hydrotechniczny KGHM Polska Miedź S.A.
  • Zakłady Górnicze Polkowice-Sieroszowice KGHM Polska Miedź S.A.
  • Hutę Miedzi Głogów KGHM Polska Miedź S.A.
  • Zabytkową Kopalnię Srebra i Sztolnię Czarnego Pstrąga w Tarnowskich Górach
  • Zabytkową Kopalnię Uranu w Kletnie
  • Geopark „Śladami dawnego górnictwa kruszców” z kopalnią „Św. Jan” w Krobicy

Kluczowe znaczenie dla programu w tym roku miały zajęcia na obiektach KGHM Polska Miedź S.A. – mówi dr inż. Malwina Kobylańska, kierownik projektu w KGHM CUPRUM – W zeszłym roku ich zwiedzanie zostało udaremnione przez pandemię, natomiast tegoroczny program wizyt i zajęć terenowych, chociaż bardzo napięty, zrekompensował nam wszystkim poprzednie ograniczenia i wpłynął na zwiększenie jakości wyników całego projektu OpenYourMine. Ponadto, do form aktywnej edukacji, obok transportu pieszego, samochodowego, autokarowego czy rowerowego jak w przypadku dawnej kopalni „Babina”, dołączył w tym roku transport łodziami w ramach najdłuższego spływu tego typu w Polsce – w Sztolni Czarnego Pstrąga w Tarnowskich Górach.

Najcenniejsze było dla mnie zwiedzanie Zakładu Wzbogacania Rud i Huty Miedzi w Głogowie. – podkreśla Marcin Jakubowicz, uczestnik tegorocznego programu – Mogliśmy prześledzić cały cykl produkcji miedzi w KGHM i uzyskać odpowiedzi na szczegółowe pytania dotyczące różnych interesujących nas zagadnień technologicznych. Mam nadzieję, że to początek współpracy z moim przyszłym pracodawcą – dodaje.

Multimedia oraz materiały edukacyjne OpenYourMine 2021, w tym z zajęć terenowych we Francji
i Portugalii, wkrótce będą dostępne na stronie projektu: https://www.openyourmine.eu

SPECJALNE PODZIĘKOWANIA DLA STOWARZYSZENIA MIŁOŚNIKÓW ZIEMI TARNOGÓRSKIEJ ZA ORGANIZACJĘ ZWIEDZANIA NIEZWYKŁYCH OBIEKTÓW DZIEDZICTWA GÓRNICZEGO REGIONU ORAZ PANI PATRYCJI WERECKIEJ – OPERATORA GEOPARKU „ŚLADAMI DAWNEGO GÓRNICTWA KRUSZCÓW” W GMINIE MIRSK.