W czym możemy Ci pomóc? 71 781 22 01

Uroczysta Akademia Barbórkowa w KGHM CUPRUM

Uroczysta Akademia Barbórkowa w KGHM CUPRUM

Dnia 2 grudnia br. w siedzibie KGHM CUPRUM odbyła się uroczysta Akademia Barbórkowa z udziałem zaproszonych Gości: Pana Bogusława Szpytmy – Wicewojewody Dolnośląskiego oraz Pana Wojciecha Boczara – Przewodniczącego Rady Nadzorczej KGHM CUPRUM.

Podczas Akademii, w której uczestniczyli wszyscy pracownicy Spółki, wręczone zostały honorowe odznaczenia państwowe, odznaki oraz stopnie i wyróżnienia górnicze.

Na zakończenie uroczystości Zarząd Spółki złożył serdeczne życzenia wszystkim pracownikom, dziękując jednocześnie za zaangażowanie i codzienną pracę na rzecz przemysłu wydobywczego.

Niech żyje nam Górniczy Stan!