W czym możemy Ci pomóc? 71 781 22 01

WSPÓŁPRACA PRZYPIECZĘTOWANA LISTEM INTENCYJNYM

WSPÓŁPRACA PRZYPIECZĘTOWANA LISTEM INTENCYJNYM

27 stycznia br. przedstawiciele Politechniki Wrocławskiej w osobach Pana Rektora, prof. dr hab. inż. Arkadiusza Wójsa i Dziekana Wydziału Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii prof. dr hab. inż. Radosława Zimroza oraz członkowie zarządu KGHM CUPRUM sp. z o.o. – Centrum Badawczo-Rozwojowego: Prezes Zarządu Radosław Pilut i Wiceprezes Zarządu Lech Szyszkowicz podpisali list intencyjny w sprawie współpracy naukowo-przemysłowej.

Dotychczasowa, wieloletnia kooperacja obu podmiotów została potwierdzona formalnym dokumentem, który określa zasady współpracy w zakresie wspólnego pozyskiwania oraz realizacji projektów naukowych, prowadzenia badań, konsultacji merytorycznych i wzajemnej pomocy w realizacji zadań badawczych. Zakreśla także obszary wspólnych działań, jakie będą podejmowane w przyszłości. Należą do nich m.in. nowoczesne zarządzanie infrastrukturą produkcyjną, rozwijanie technologii górniczych, przeróbczych oraz metalurgicznych, wykorzystanie technologii i technik z obszaru analityki danych, opracowanie nowych i udoskonalonych produktów w oparciu o zasoby pierwotne i antropogeniczne, ochrona środowiska, czy bezpieczeństwo i zdrowie pracowników.

Na mocy podpisanego porozumienia specjaliści z KGHM CUPRUM będą mogli korzystać z infrastruktury laboratoryjnej na potrzeby rozwoju i pozyskiwania rozwiązań technologicznych oraz wsparcia naukowego, poprzez realizację wspólnych przedsięwzięć dla przemysłu metali nieżelaznych. Możliwe będzie także kształcenie i pozyskiwanie kadry naukowej dla KGHM CUPRUM.

Zdaniem Prezesa Radosława Piluta wymiana wiedzy i doświadczeń pomiędzy obydwoma jednostkami umożliwi efektywniejsze opracowywanie rozwiązań technologicznych i wyzwań z zakresu rozwoju technologii produkcji górniczej, przeróbczej oraz metalurgicznej, służących nie tylko zwiększeniu potencjału stron będących sygnatariuszami listu intencyjnego, ale również rozwojowi KGHM Polska Miedź S.A., na rzecz którego oba podmioty od wielu lat realizują prace badawcze i rozwojowe.

Ponadto obszary współpracy zakreślone w podpisanym porozumieniu takie jak wzrost efektywności energetycznej, rozwijanie zasad gospodarki o obiegu zamkniętym w przemyśle wydobywczym, czy opracowywanie i stosowanie systemów oraz technologii wspierających postęp w obszarze Przemysłu 4.0 są istotne dla rozwoju szeroko rozumianego przemysłu i gospodarki – dodaje Prezes Radosław Pilut.

KGHM CUPRUM i Politechnika Wrocławska od wielu lat są uczestnikami zarówno krajowego rynku badań i rozwoju, jak i międzynarodowej przestrzeni badawczej. Wielokrotnie byliśmy też partnerami i konsorcjantami realizującymi wspólne projekty naukowe. Niemniej jednak podpisanie listu intencyjnego otwiera nowy rozdział współpracy i stwarza nowe możliwości rozwoju dla obu Stron porozumienia.

https://pwr.edu.pl/uczelnia/aktualnosci/pwr-i-kghm-cuprum-podpisaly-list-intencyjny-w-sprawie-wspolpracy-11871.html