W czym możemy Ci pomóc? 71 781 22 01

Wyróżnienie dla KGHM Polska Miedź S.A. i KGHM CUPRUM w 49. edycji Ogólnopolskiego Konkursu Poprawy Warunków Pracy

Wyróżnienie dla KGHM Polska Miedź S.A. i KGHM CUPRUM w 49. edycji Ogólnopolskiego Konkursu Poprawy Warunków Pracy

5 grudnia 2023 r. w siedzibie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów, laureatom 49. edycji Ogólnopolskiego Konkursu Poprawy Warunków Pracy. Miło nam poinformować, że opracowanie pt.: „Kastomizowane szkolenie z wykorzystaniem różnych metod edukacyjnych, w tym w VR, jako narzędzie do efektywnej nauki i utrwalania wiedzy poprzez interaktywne zaangażowanie pracowników w podejmowanie bezpiecznych zachowań oraz ratowanie życia”, autorstwa: Dariusza Teodorskiego, Adama Chylińskiego z KGHM Polska Miedź S.A. w Lubinie oraz Natalii Bartosz, Małgorzaty Kuczar, Anny Kot, i Grzegorza Lorka z KGHM CUPRUM sp. z o.o. – Centrum Badawczo-Rozwojowe, otrzymało wyróżnienie w kategorii: przedsięwzięcia organizacyjne i edukacyjne.
Przedmiotowe szkolenie tworzy oraz wzmacnia wartości związane z kulturą bezpieczeństwa, czy poczuciem odpowiedzialności za bezpieczeństwo swoje i współpracowników, podkreślając powagę pierwszej pomocy. Stymuluje poczucie odpowiedzialności za własne zachowania i podejmowane działania. Opisany program jest nowatorskim rozwiązaniem szkoleniowym, który można zastosować w dowolnym zakładzie pracy.
Warto podkreślić, że jest to kolejna nagroda przyznana w Ogólnopolskim Konkursie Poprawy Warunków Pracy będąca wyrazem uznania dla wspólnych działań KGHM Polska Miedź S.A. i KGHM CUPRUM na rzecz poprawy Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.
Laureatom gratulujemy wyróżnienia oraz życzymy sukcesów w kolejnych edycjach konkursu!