W czym możemy Ci pomóc? 71 781 22 01

Za nami półmetek projektu AGEMERA

Za nami półmetek projektu AGEMERA

W dniach 12-14.03.2024 r., w Salamance odbyło się 3. okresowe spotkanie partnerów projektu AGEMERA. W spotkaniu wzięli udział specjaliści z KGHM CUPRUM oraz KGHM Polska Miedź S.A.

Poza prezentacją aktualnych osiągnięć w ramach projektu Agile Exploration and Geo-modelling for European Critical Raw materials (Efektywna eksploracja i geomodelowanie europejskich surowców krytycznych) spotkanie obejmowało również wydarzenie promocyjne na Uniwersytecie w Salamance, w ramach którego wybrani członkowie projektu wzięli udział w otwartych panelach dyskusyjnych i prowadzili warsztaty dla studentów oraz kadry akademickiej w zakresie prowadzonych badań.

Po osiemnastu miesiącach realizacji projektu podsumowaliśmy to, co do tej pory udało nam się osiągnąć w trakcie pomiarów wykonywanych w wyrobiskach kopalni KGHM Polska Miedź S.A. O/ZG Lubin. Badania, które prowadzimy wspólnie ze specjalistami z KGHM CUPRUM, fińskiego Muon Solutions i hiszpańskiego CSIC, umożliwiły nam pogłębienie wiedzy w zakresie procesów zachodzących w górotworze, co biorąc pod uwagę pasywny charakter stosowanych metod, niewątpliwie jest wartością dodaną dla naszej Spółki – mówi Roman Kołodziej, nadsztygar ds. tąpań KGHM Polska Miedź S.A. O/ZG Lubin, kierownik projektu AGEMERA z ramienia KGHM Polska Miedź S.A.

Jak zaznacza dr inż. Lech Stolecki z zakładu Mechaniki Górotworu KGHM CUPRUM „Metody, które testujemy w projekcie bez wątpienia wymagają dalszych prac, aby dostosować je do trudnych warunków panujących w kopalniach KGHM Polska Miedź S.A.. Niemniej na podstawie dotychczasowych wyników możemy stwierdzić, że zarówno mionografia jak i pasywne metody sejsmiczne bazujące na analizie szumu sejsmicznego, mogą znaleźć szersze zastosowanie w branży wydobywczej, przy jednoczesnym zwiększeniu zakresu pomiarów i obniżeniu kosztów realizacji badań”.

Tego typu spotkania są dla nas doskonałą okazją do zacieśnienia kontaktów z naszymi partnerami oraz dają nam możliwość wymiany doświadczeń z przedstawicielami europejskich firm i uczelni, oferujących usługi dla branży wydobywczej. Dzięki naszemu zaangażowaniu w projekty finansowane ze środków Komisji Europejskiej, w ostatnich latach jesteśmy postrzegani w Europie jako partner, z którym warto pracować przy dużych międzynarodowych przedsięwzięciach. Z naszej strony dołożymy wszelkich starań, aby kontynuować i rozszerzać naszą współpracę w kolejnych latach” – podkreśla Agnieszka Urbańska-Ciszek, specjalista ds. projektów dotowanych w KGHM CUPRUM.

Zachęcamy Państwa do śledzenia postępów projektu na stronie Welcome | AGEMERA