W czym możemy Ci pomóc? 71 781 22 01

Promowanie wyników projektu IlluMINEation

Promowanie wyników projektu IlluMINEation

Promowanie wyników projektu IlluMINEation
Elektra Charalambidu

Przedstawiciele KGHM CUPRUM sp. z o.o. – Centrum Badawczo-Rozwojowe i KGHM Polska Miedź S.A. wzięli udział w spotkaniu partnerów projektu IlluMINEation „Bright concepts for a safe & sustainable digital mining future”, realizowanym w ramach programu Horyzont 2020.

 

 

 

 

 

Trzydniowe, szóste już spotkanie projektowe miało miejsce w Szwecji, w miejscowości Garpenberg, gdzie zlokalizowana jest kopalnia firmy oraz w Orebro, w zakładzie produkcyjnym maszyn górniczych firmy Epiroc Rock Drills AB.

 

 

 

 

 

 

 

Partnerzy mieli możliwość prześledzenia cyklu produkcji cynku i miedzi w kopalni Garpenberg, od wydobycia po produkcję koncentratu. Bardzo interesującą częścią spotkania była wizyta
w centrum zdalnego sterowania ładowarkami i wiertnicami. Z kolei w fabryce wiertnic firmy Epiroc uczestnicy mieli możliwość zapoznania się z etapami montażu wiertnic oraz historią i działalnością firmy na całym świecie.

 

 

 

 

 

Wyniki projektu spotkały się również z bardzo dużym zainteresowaniem i uznaniem podczas konferencji APCOM 2023 „Intelligent Minning: Innovation, Vision and Value” zorganizowanej przez The Society for Mining, Metallurgy & Exploration w Rapid City, w Stanach Zjednoczonych. Konferencja APCOM odbywa się od 1964 roku. To wiodące wydarzenie i jedna z najbardziej prestiżowych konferencji dedykowanych aplikacjom nowoczesnych technologii IT w sektorze górniczym, wywierających wpływ na przemysł mineralny, zarówno w aspekcie biznesowym, jak i operacyjnym.

 

 

 

 

 

 

 

 

W ramach wyżej wspomnianej konferencji pracownicy Zakładu Analityki Systemów wygłosili dwa referaty promujące projekt IlluMINEation. Podczas sesji „Tailings & Mine Waste Management” przedstawiono główną funkcjonalność demonstratora systemu wspomagającego podejmowanie decyzji w zakresie oceny stateczności zbiornika OUOW Żelazny Most, jak również omówiono zastosowanie metod uczenia maszynowego i wielowariantowych symulacji do wirtualnej reprezentacji obiektu oraz szacowania ryzyka wystąpienia zagrożenia. Z kolei w ramach sesji „Underground Mine Planning” zaprezentowano referat dotyczący wyników wielowymiarowej analizy dla procesu wiercenia otworów prowadzonej wspólnie z firmą Epiroc.

 

 

 

 

 

 

 

Gospodarzem ostatniego spotkania podsumowującego projekt, planowanego na styczeń 2024 r., będzie KGHM CUPRUM i KGHM Polska Miedź S.A., które jest jednym z kluczowych partnerów przemysłowych, zaangażowanych w rozwój i testowanie rozwiązań IlluMINEation.

Więcej informacji o projekcie na stronie: illuMINEation (illumineation-h2020.eu)