W czym możemy Ci pomóc? 71 781 22 01

KGHM CUPRUM – Powrót do Jaskini Niedźwiedziej w Kletnie

KGHM CUPRUM – Powrót do Jaskini Niedźwiedziej w Kletnie

W dniu 6 listopada br., w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu, odbyło się posiedzenie Zespołu Opiniodawczo-Doradczego Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, przy rezerwacie przyrody „Jaskinia Niedźwiedzia”. Podczas posiedzenia, jednogłośną akceptację ww. Organu uzyskała proponowana przez KGHM CUPRUM koncepcja udostępnienia do ruchu turystycznego nowo odkrytych partii Jaskini Niedźwiedziej w Kletnie – określanej mianem Perły Polskich Sudetów, o ogromnych walorach środowiskowych i niepodważalnym potencjale turystycznym. Podstawą wydania decyzji przez ww. Zespół była opracowana w Zakładzie Ochrony Środowiska KGHM CUPRUM, pod kierownictwem Pani Izabeli Kotarskiej, Ocena oddziaływania na obszar Natura 2000 Góry Bialskie i Grupa Śnieżnika przedsięwzięcia „Budowa szlaku turystycznego w Jaskini Niedźwiedziej – Partie Mastodonta, wraz z infrastrukturą techniczną…”.

Podczas dyskusji Zespołu, dotyczącej niezwykle złożonych zagadnień możliwości udostępnienia do zwiedzania nowych partii Jaskini, wielokrotnie podkreślano wysoki profesjonalizm autorów „Oceny oddziaływania…” oraz trafność niestandardowych rozwiązań, pozwalających na zachowanie walorów środowiskowych obiektu i jego otoczenia.  Rozwiązania te powstały w wyniku ścisłej współpracy  przyrodników i projektantów, autorów „Koncepcji projektowej rozwiązań techniczno-budowlanych przedsięwzięcia mającego na celu udostępnienie nowoodkrytych partii Jaskini Niedźwiedziej w Kletnie (Partii Mastodonta) dla ruchu turystycznego”, pośród których znaleźli się przedstawiciele zespołu odkrywców Partii Mastodonta: pan Szymon Kostka i pani Anna Haczek.

Inicjatorem zaangażowania KGHM CUPRUM w planowane obecnie w Jaskini prace jest dr hab. inż. Maciej Madziarz, posiadający również doświadczenie speleologiczne, pod którego kierownictwem w Zakładzie Górnictwa KGHM CUPRUM, na zlecenie Gminy Stronie Śląskie opracowana została wyżej wspomniana koncepcja.

Nie jest to pierwszy kontakt KGHM CUPRUM z zagadnieniami dotyczącymi udostępnienia do ruchu turystycznego odkrytej w 1966 r. Jaskini Niedźwiedziej w Kletnie – przypomina dr Madziarz. Uruchomienie 11 czerwca 1983 r. trasy turystycznej w Jaskini poprzedziły trwające 8 lat prace projektowe, górnicze i budowlane, w których zasadniczą rolę odegrały ówczesne Zakłady Badawcze i Projektowe Miedzi CUPRUM. Obecne prace stanowią więc kontynuację zaangażowania KGHM CUPRUM w turystyczno-edukacyjne wykorzystanie walorów tego unikatowego w skali naszego Kraju obiektu podziemnego pochodzenia naturalnego – dodaje.

Udział w realizacji tego przedsięwzięcia doskonale wpisuje się w prowadzone w naszej Firmie działania w obszarze geoturystyki i turystyki przemysłowej, intensywnie rozwijających się obecnie w warunkach polskich, lecz stosunkowo nowych obszarów działań związanych m.in. z adaptacją do zwiedzania różnorodnych obiektów podziemnych, zarówno pochodzenia naturalnego – jaskiń, jak antropogenicznego – przede wszystkim historycznych wyrobisk górniczych. Możemy tu pochwalić się zarówno trwającą od 35 lat współpracą z symbolem polskiego i światowego górniczego dziedzictwa przemysłu i techniki – jakim jest Kopalnia Soli „Wieliczka”, jak i efektywnymi działaniami w zakresie rozpoznania i ochrony bogatego dziedzictwa górniczego Dolnego Śląska (gdzie historia udokumentowanej działalności górniczej sięga połowy XIII w.). Sztandarowym przedsięwzięciem w tym obszarze, zrealizowanym przez KGHM CUPRUM w latach 2010-2013, był projekt pn.: „Rekultywacja obszarów zdegradowanych działalnością górniczą na terenie Gminy Mirsk, z utworzeniem ścieżki turystycznej Śladami dawnego górnictwa kruszców”, w wyniku którego do użytku oddana została podziemna trasa turystyczna „Kopalnia Św. Jan” w Krobicy (XVI – XVIII w.), ciesząca się stale rosnącym zainteresowaniem turystów.

Unikatowe walory środowiskowe Jaskini Niedźwiedziej w Kletnie oraz wynikające z nich szczególnie restrykcyjne uwarunkowania, zarówno dla rozwiązań projektowych, jak technologii realizacji prac w Jaskini i jej otoczeniu oraz późniejszej eksploatacji nowej trasy podziemnej, sprawiają, że zaangażowanie KGHM CUPRUM w przedsięwzięcie mające na celu udostępnienie  turystom niezwykle pięknych i obszernych „Partii Mastodonta” uznać należy za wyjątkowo istotne z punktu widzenia interesu społecznego oraz wykorzystania doświadczenia i potencjału KGHM CUPRUM poza obszarem jej podstawowej działalności związanej z przemysłem wydobywczym.