W czym możemy Ci pomóc? 71 781 22 01

VII konferencja „Czynnik ludzki, a kształtowanie bezpieczeństwa pracy w sektorze paliwowo – energetycznym oraz wydobywczym i metalurgicznym”

VII konferencja „Czynnik ludzki, a kształtowanie bezpieczeństwa pracy w sektorze paliwowo – energetycznym oraz wydobywczym i metalurgicznym”

VII konferencja „Czynnik ludzki, a kształtowanie bezpieczeństwa pracy w sektorze paliwowo – energetycznym oraz wydobywczym i metalurgicznym”
Elektra Charalambidu

W dnia 22-24 października 2018 r. we Włoszakowicach odbyła się kolejna edycja konferencji odnoszącej się do problematyki bezpieczeństwa pracy w sektorze wydobywczym, paliwo-energetycznym i metalurgicznym. Organizatorem i gospodarzem konferencji był Elamed sp. z o.o. wydawca PROMOTORA. Honorowy patronat merytoryczny nad wydarzeniem objął  Wyższy Urząd Górniczy w Katowicach oraz KGHM Polska Miedź S.A., który był jednocześnie organizatorem wizyty technicznej. W roku bieżącym uczestników konferencji gościła Huta Miedzi Głogów.

Wydarzenie składało się z pięciu sesji tematycznych obejmujących następujące zagadnienia:

  1. Współpraca jednostek badawczo-rozwojowych i przemysłu przy implementacji różnych rozwiązań w zakresie poprawy bezpieczeństwa i higienistyki przemysłowej w przedsiębiorstwach na przykładzie KGHM Polska Miedź S.A (Natalia Bartosz – KGHM CUPRUM i Dariusz Teodorski – KGHM Polska Miedź S.A.),
  2. Roli służb BHP w kształtowaniu bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach górniczych (Alicja Stefaniak – WUG),
  3. Różnych podejść do problematyki zarządzania bezpieczeństwem pracy (Andrzej Sączek – PGG, Paweł Mońka – Gaz System, Rafał Biały BHP Solution),
  4. Podejścia do wdrożenia normy  PN-ISO 45001:2018 (Andrzej Kowalkow SPF ISO 45000),
  5. Komunikacji z pracownikami, wykorzystania narzędzi informatycznych do edukacji oraz korzyści z wykorzystania Lean Management  w obszarze BHP (Sebastian Wiatr – Exalo Drilling, Robert Gregorczyk, Jacek Buczyński – KGHM Polska Miedź S.A.)
  6. Prawne aspekty odpowiedzialności pracodawcy za wypadek przy pracy – Andrzej Dziedzic,
  7. Wykorzystania systemów monitoringu w procesie badania okoliczności i przyczyn katastrofy w górnictwie podziemnym (dr hab. inż. Stanisław Trenczek, prof. nadzw.  – ITI EMAG),
  8. Aspekty doboru okularów ochronnych, masek filtrujących, obuwia roboczego, sprzętu do pracy na wysokościach i rękawic (przedstawiciele dostawców).

Konferencji towarzyszyły ekspozycje i stoiska dostawców środków ochrony osobistej sprzętu
i wyposażenia BHP (UVEX, Dragger,  Alfa i Omega, Sundoor, Filter Service). Przedstawiciele KGHM Polska Miedź S.A. oraz KGHM CUPRUM sp. z o.o. CBR zaprezentowali również dwa filmy stanowiące element nowej kampanii promocyjnej KGHM pt.: „Na co dzień żyjemy zgodnie z zasadami” oraz „BHP wg K. Kieślowskiego lata 70 i w rekonstrukcjach 2018”.

Oficjalnym obradom towarzyszyły dyskusje i spotkania panelowe w kuluarach. Klamrą konferencji i jej myślą przewodnią, która uzasadnia potrzebę organizowania i uczestniczenia w tego typu spotkaniach wydaje się być cytat z jednej z prezentacji: „Sądzimy jednak, że człowiek – pracownik nie jest, nie będzie do końca naprawialny. Najważniejszym warunkiem bezpiecznej pracy człowieka jest ochrona człowieka – pracownika przed jego własnymi słabościami” (Cyt. Psychologia i bezpieczeństwo pracy: PAN, 1992, Praca zbiorowa pod redakcją. T. Tyszki).